محصولات پیشرو شرکت ما میزهای عمل مکانیکی چند منظوره سری TS، میزهای عمل الکتریکی سری TD، مولتی آینه های سری DD، لامپ های عامل بازتاب کامل، لامپ های عامل سری LED، میز عمل چند منظوره هیدرولیک، میز عمل چند منظوره هیدرولیک، تخت زنان و تخت معاینه می باشد. ، آویز پزشکی، پل معلق بخش مراقبت های ویژه ICU و سایر تجهیزات پزشکی.

نوع LED